Velferdsteknologi

- Der design og teknologi møtes -


Velferdsteknologi


De fleste som snakker om velferdsteknologi mener hjelpemidler som gjør det enklere i hverdagen for mennesker med forskjellige hemninger. Feks IR, RF og teleslynge løsninger til hørselshemmede etc.


I den senere tid har aktører begynt å bruke velferdsteknologi betegnelsen for teknologi og overvåkningssystemer som skal brukes i eldreomsorg og helsesektorene. Løsningene skal hjelpe helsearbeidere og overvåke pasienter og eldre. Dette for å effektivisere driften og gi bemanningen bedre kontroll og ha tid til bedre omsorg. Utfordringene i eldre og helsesektorene vil i fremtiden bli større og det er viktig å være i forkant med å finne gode løsninger.


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist