Synshemmede

Synshemming


Det er mange ting som kan være med på å gjøre hverdagen enklere for personer med synshemninger. Fargevalg og kontrastvalg er kanskje to av de første tingene man tenker på.


I AV faget handler det mye om å gjøre løsningene mer enhetlig slik at bruken blir så lik som mulig i forskjellige møte og undervisningsrom. 


Layout på knappepanel og touch skjermer for styring kan med fordel være lik innad i selskapet slik at brukerne, både de med og uten synshemninger, får en enhetlig arbeidsmetodikk for å kontrollere teknikken som skal brukes.


Det er også viktig at man tenker igjennom og har en plan på hvor man plasserer utstyr. For eksempel bør alle fastmonterte styre paneler plasseres på samme måte i alle rom slik at de med sterkest synshemning slipper å lete etter styrepanelene.


Utstyr som skal brukes bør ha faste lagringsplasser slik at man finner dem igjen.

Det mange ikke tenker over er at lyd og akustikk faktisk er viktig for mange mennesker som er synshemmet. Man bruker hørselen til å gjennkjenne personer. Noen utvikler også kompetanse innen det som kalles resonans. Disse menneskene bruker akustikken i rommet og resonans fra vegger, vinduer, møbler etc til å orientere seg i rommet.


Dårlig akustikk og støy påvirker muligheten for å kunne kjenne igjen stemmer og orientere seg i rommet.