Hørselshemmede

Hørselshemmede


Det er mange ting vi kan gjøre for å hjelpe hørselshemmede i hverdagen. Kontrollert akustikk, god taletydelighet og redusere uønsket støy i lokalene er kanskje de viktigste punktene. Uavhengig av om den hørselshemmede har hjelpemidler eller ikke vil disse punktene være en god start.


For brukere med høreapparat vil all lyd i rommet bli plukket opp like sterkt som det er i rommet og brukeren kan ikke filtrere vekk lyder eller fokusere hørselen mot en lyd / person slik vi med normal hørsel kan. All bakgrunnsstøy vil dermed være ekstra forstyrrende og dårlig akustikk kan være med på å forsterke problemene.


Lovgivningen om diskriminering og tilgjengelighet har satt fokus på tilrettelegging for alle uansett forutsetninger. I AV løsninger vil tilrettelegging for hørselshemmede  bety høyttalerløsninger med god taletydelighet. Nærhet til lydkilden og riktig vinkling av høyttalerne er viktige elementer for å sikre god taletydelighet. Teleslynge, IR, RF og WiFi systemer er også med på å tilrettelegge for dem som som bruker høreapparat.


AV Consult har god kompetanse innen tilrettelegging for hørselshemmede