Smarte bygg

- Der design og teknologi møtes -

 

Smarte bygg

 

Miljø og energisparende løsninger vil bli viktigere og viktigere i fremtiden. Energikrav til nye bygg krever at de som designer løsninger tenker helhet og har kompetanse på løsninger som styrer helheten og detaljene om får helheten til å fungere.

 

Begrepet smarte bygg brukes på løsninger som overvåker og styrer lys, temperatur, ventilasjon, AV løsninger og andre tekniske systemer.

Copyright @ All Rights Reserved

 

Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll

 

Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer