Smarte bygg

- Der design og teknologi møtes -


Smarte bygg


Miljø og energisparende løsninger vil bli viktigere og viktigere i fremtiden. Energikrav til nye bygg krever at de som designer løsninger tenker helhet og har kompetanse på løsninger som styrer helheten og detaljene om får helheten til å fungere.


Begrepet smarte bygg brukes på løsninger som overvåker og styrer lys, temperatur, ventilasjon, AV løsninger og andre tekniske systemer. 


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist