Scene

Sceneteknikk


Sceneteknikk faget handler i stor grad om tilrettelegging og oppheng av lyd og lys systemer samt opphengspunkter for personløft. Faget går litt hånd i hånd med lysteknikk faget da det ofte er samme leverandør for begge fagene.


Sikkerhet og sertifisering er en viktig del av dette faget. Både utstyret og oppheng skal være sertifisert for å tåle den lasten som skal brukes.