Tjenester

- Der design og teknologi møtes -


Tjenester


AV Consult er et konsulent selskap som jobber innen fagfeltene lyd, lys, scene, bilde og styringssystemer.


Rådgivning - I første del av prosjektet avklares brukernes behov og hvilke økonomiske rammer man har. Ut fra dette gir vi råd om hvilke kvalitetsnivå og løsninger man bør legge seg på.


Prosjektering - I denne fasen lager vi anbudsbeskrivelser, innhenter tilbud og har kommunikasjon med de andre fagene som skal tilrettelegge for strøm, nettverk, føringsveier, spikerslag etc slik at sluttproduktet blir best mulig. Vi koordinerer også utstyr i himlinger hvor det skal monteres lys, sprinkler anlegg og sensorer i tillegg til høyttalere, projektorer etc. Når leverandør er valgt tar man disse med for å sikre leveransen og avklare grensesnitt mellom de forskjellige fagene.


Gjennomføring - Når installasjonen har begynt er AV Consult prosjektleder for leveransen og følger opp leverandørene og håndterer eventuelle utfordringer som oppstår underveis i prosjektet. 


Godkjenning - Når leverandøren sier seg ferdig med prosjektet utføres slutt tester for å sjekke at anleggene er i henhold til kravspesifikasjon. Dette kan være funksjonalitet, styresystem,  signalkvalitet, lysstyrke,  taletydelighet, lydnivå, lyddekning etc.


Etterkontroll - AV Consult utfører etterkontroll og oppfølging av leveranser over tid for å sikre at leveransens levetid blir så lang som mulig og at eventuelle endringer og tilpasninger som gjøres ikke går ut over ønsket funksjonalitet og kvalitet.


Oppsett av lydanlegg - Montering, kobling, oppsett av miksere, matriser, forsterkere, høyttalere etc.


Programmering av lydmatrisesystemer - Programmering av signalgang og prosessering i lydmatriser basert på fast eller åpen arkitektur.


Innjustering av lydanlegg - Innmåling av dekning, nivå, taletydelighet for å dokumentere at leverandør leverer det som har blitt avtalt.


Verdivurdering - Vi utfører verdivurdering ved bl.a. brann og vannskader for å verifisere ovenfor forsikringsselskap etc.


Dokumentasjonskontroll - Vi utfører uavhengig og nøytral kontroll av dokumentasjon for å sjekke om utstyr og løsninger er i henhold til oppdragsgivers spesifikasjon. Dette kan være i forbindelse med juridiske uenigheter mellom parter som gjelder kvalitet eller ytelse på teknisk utstyr eller løsninger.


Kurs og opplæring - .Vi holder spesialtilpassed kurs for å øke kompetanse og forståelse. Les mer om kursing her.


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist