Miljø

- Der design og teknologi møtes -


Miljø


AV Consult er et miljøbevisst selskap som i egen drift og prosjektene vi jobber med ser etter løsninger som setter grønne avtrykk på miljøet.


I forbindelse med prosjektleveranser ser vi etter løsninger som ved hjelp av styresystem kan settes i standby for å spare energi, produkter fra leverandører som over tid har vist at de setter miljøet høyt ved å levere holdbare og energi effektive produkter samt reduserer transport embalasjen.Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist