Miljø

Miljø


AV Consult er et miljøbevisst selskap som i egen drift og prosjektene vi jobber med ser etter løsninger som setter grønne avtrykk på miljøet.


I forbindelse med prosjektleveranser ser vi etter løsninger som ved hjelp av styresystem kan settes i standby for å spare energi, produkter fra leverandører som over tid har vist at de setter miljøet høyt ved å levere holdbare og energi effektive produkter samt reduserer transport embalasjen.


AV Consult AS følger de 10 prinsippene om miljø, menneskerettigheter, arbeidsmiljø og antikorrupsjon til FN’s Global Compact initiativ.


Disse prinsippene er:


Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.


Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,
Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.


Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.


Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.