Kursing

Kursing fra AV Consult


På forespørsel holder AV Consult kurs for et bredt utvalg kunder og samarbeidspartnere. Dette kan være arkitekter, konsulentselskaper, prosjektledere eller sluttbrukere i offentlig og privat sektor.


Kursene kan enten være grunnleggende forståelse for teknologi som brukes til forskjellige type møteplasser slik at man skjønner hvordan man skal tilrettelegge for slike løsninger eller det kan være praktisk gjennomgang og opplæring i bruk av utstyr som kunder har gått til anskaffelse av.


Kursene tilpasses spesielt til behovet for den enkelte brukergruppe.


Ta kontakt dersom dere ønsker å øke kompetansen.