Arbeidsmetodikk

Arbeidsmetodikk


Dialog er et viktig stikkord for vårt arbeid. Dialog med brukerne. Dialog med leverandørene. Dialog med arkitekter og dialog med konsulenter for de andre tekniske fagene.


AV Consult jobber tett med brukerne for å avdekke deres behov og økonomiske rammer. Vi budsjetterer leveransen før vi gir råd om hvilke løsninger de bør spørre om i anbudet. På denne måten sørger vi for alle tilbudene som kommer inn er sammenlignbare. I tillegg vil man, når man bruker en kompetanse leverandør, slippe prosessen med selgere som skal selge opp til det de mener er "riktig løsning" fordi de skal  øke sin omsetning.


Vi har vi også tett og god dialog med arkitektene slik at deres visjoner om design og løsninger ikke blir begrenset av teknologien som skal til for at brukerne får utføre jobben sin på en god måte.


Når løsningene er satt og leverandør er valgt jobber vi med konsulentene for bygg, elektro, vann og ventilasjon for å tilrettelegge for føringsveier, strøm, nettverk, brannvarsling, samt legge til rette for utstyr i tak der det er sprinkler anlegg og ventilasjon som skal passe med lyd, bilde, lys og sensorer.