Digitalisering

- Der design og teknologi møtes -


Digitalisering

Når vi snakker om digitalisering innenfor AV faget handler det i stor grad om at lyd og bildesignalene blir digitale. Dette gir mange fordeler men også noen utfordriDet gir oss høyere oppløsning og bedre kvalitet men det er det begrensninger i kabel lengde og man må ofte bruke Cat og fiber konvertere eller sende signaler via nettverket.

Det blir også vanligere at styresignaler sendes over nettverket. Det er derfor viktig å ha IT avdelingen med i prosjektet slik at det legges opp med nødvendig kapasitet. 


Digitaliseringen gir oss mulighet til nye og mer effektive arbeidsmetoder. Mange bedrifter tar i bruk interaktivitet i møterommene for å kunne lagre og distribuere notatene fra møtene som en del av referatet.


Endring av arbeidsmetodikk er ofte en viktig del av prosjektene vi jobber i fordi man lett ser seg blind på den måten man har jobbet på . Diskusjoner rundt arbeidsmetodikk er ofte spennende da vi sammen ser på alle mulighetene ny teknologi kan gi. Dette gjør AV Consult til en god sparringpartner i prosjekteringsfasen. Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist