Digitalisering

- Der design og teknologi møtes -


Digitalisering

Når vi snakker om digitalisering innenfor AV faget handler det i stor grad om at lyd og bildesignalene blir digitale. Dette gir mange fordeler men også noen utfordringer. Det gir oss høyere oppløsning og bedre kvalitet men det er det begrensninger i kabel lengde og man må ofte bruke Cat og fiber konvertere eller sende signaler via nettverket.

Det blir vanligere at styresignaler sendes over nettverket Dette kalles AV over IP. Det er derfor viktig å ha IT avdelingen med i prosjektet slik at det legges opp med nødvendig kapasitet. 


Digitaliseringen gir oss mulighet til nye og mer effektive arbeidsmetoder. Mange bedrifter tar i bruk interaktivitet i møterommene for å kunne lagre og distribuere notatene fra møtene som en del av referatet.


Endring av arbeidsmetodikk er ofte en viktig del av prosjektene vi jobber i fordi man lett ser seg blind på den måten man har jobbet på . Diskusjoner rundt arbeidsmetodikk er ofte spennende da vi sammen ser på alle mulighetene ny teknologi kan gi. Dette gjør AV Consult til en god sparringpartner i prosjekteringsfasen. 


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist