Maslows pyramide for møteplasser

- Der design og teknologi møtes -


Maslows pyramide for møteplasser


Det er mange ting man må tenke på når man skal designe møteplasser. Det første er selvsagt å tenke på hvilken type møteplass det er snakk om. Møterom, konferanserom, samhandlingsrom, undervisningsrom og arenaer for idrett og kultur krever forskjellige tekniske løsninger og forskjellig arkitektonisk utforming. 


Det er ofte sprikende interesser når møteplasser skal designes. Arkitekten har sine visjoner. Rådgivere / tekniske konsulenter tilrettelegger slik de mener det skal være og brukerne har sin mening om hvordan ting skal løses. Dersom ikke alle disse aktørene setter seg ned sammen og blir enig om en løsning vil sluttresultatet som oftest bli dårligere enn det bør være. 


Brukerne gir ofte negative tilbakemeldinger på design og funksjonalitet når de ikke får være med på å designe rommets utforming. Manglende forståelse for rommets bruk gjør at de som utformer dette ikke tilrettelegger eller utformer rommet hensiktsmessig i forhold til brukernes arbeidsmetodikk og krav til teknologi. 


Forskning viser hva brukerne verdsetter mest. Enkelte vil nok få seg en oppvekker når de ser hvordan brukerne svarer. Det er helt tydelig at forståelse for brukernes behov og arbeidsmetodikk er avgjørende for å designe gode møteplasser.

Når vi setter resultatene inn i en behovspyramide viser resultatene klart og tydelig at det ikke spiller noen rolle hvor fint interiørdesigneren har utformet rommet hvis det ikke er tilpasset rommets bruk. 


1: Viktigst av alt er at den tekniske løsningen har den riktige funksjonaliteten. 


2: Deretter ønsker brukerne at løsningen består av produkter som gir teknisk stabilitet. Rom med masse funksjonalitet krever produkter av høyere kvalitet enn enkle rom med lav funksjonalitet. 


3: På listens tredjeplass kommer brukervennlighet. Det å kunne styre funksjonaliteten på en enkel måte er viktig. Enhetlig brukergrensesnitt på tvers av bedriftens møteplasser gir brukerne mer effektiv møtevirksomhet samt gir synshemmede universell utforming. 


4: På listens fjerde plass finner vi rommets interiørmessige design og utforming. Fargevalg og akustikk er viktig for personer med nedsatt syn og hørsel. For de aller fleste andre er dette ikke viktig for å få utført møtene på en god og effektiv måte. 


Veldig ofte ser vi at denne listen snudd på hodet. Dette fordi arkitektene er først i prosjektet og deres visjoner og fargepaletter blir styrende for byggeprosjektet. Hvis man ikke får med seg en kompetent rådgiver på teknologien som skal utgjøre løsningen samt brukerne vil man veldig ofte få misfornøyde sluttbrukere. 


Dette medfører ofte kostbare endringer for å dekke de reelle behovene fordi spikerslag, føringsveier, strøm og nettverkspunkter ikke var tilrettelagt på en god måte. Det er veldig få tekniske rådgivere med god og oppdatert kompetanse på løsninger til alle typer møteplasser. Dette fordi det er rask utvikling på teknologiene som brukes og de fleste konsulentene som spesifiserer disse løsningene enten har akustikk eller elektrofag som sin hovedoppgave og har dermed lite tid til å holde seg oppdatert på den raske utviklingen innen lyd og bildeutstyr. 


De flinkeste rådgiverne har stortsett jobbet med teknologien som installatør eller systemdesigner for tekniske leverandører. Dette er "teknofile" personer med masse kompetanse og som er sertifisert på teknologier fra flere produsenter. Dette gjør at de kjenner styrker, svakheter og forskjeller på de mest brukte produktene i markedet og kan gjøre kvalifiserte vurderinger når man skal velge riktig løsning.   


For å få til vellykkede prosjekter må man tidlig i prosjektet sørge for å få med seg rådgivere som evner å sette seg inn i de reelle behovene og som jobber "der design og teknologi møtes".Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist