Blogg

- Der design og teknologi møtes -


Blogg og artikler om å oppgradere forskjellige typer møteplasser


Denne bloggen vil i hovedsak handle om teknologi, arbeidsmetodikk samt tips til arkitekter, rådgivere for andre tekniske fag og dere som skal oppgradere eller installere nye møteplasser i bedriften etc.

Copyright @ All Rights Reserved


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer