Hva skal til for å oppfylle kravene til universell utforming?

- Der design og teknologi møtes -


Hva skal til for å oppfylle kravene til universell utforming?

Når vi snakker om universell utforming tenker de fleste på løsninger som er tilpasset rullestol brukere, blinde og mennesker som bruker høreapparater.


Universell utforming betyr løsninger som fungerer for flest mulig og optimalt sett for alle. Ikke bare dem med forskjellige typer funksjonsnedsettelser.


Man deler gjerne brukernes behov inn i 4 nivåer. Nivå 1 er grunnleggende behov som man søker å dekke for flest mulig mennesker. Nivå 2 er brukere med sammenfallende behov. Nivå 3 er personlig tilpassede hjelpemidler. Nivå 4 er personlig assistanse som brukes sammen med eller når personlige hjelpemidler ikke er nok.Så hvordan sørger vi for at vi dekker flest mulig mennesker med nivå 1 og 2?


Hørselshemmede

Det er mange hørselshemmede som ikke har mulighet for å dra nytte av teleslynger. Dette fordi de ikke har høreapparat med telespole som plukker opp signaler fra teleslynger. 

Dette er mennesker som gjerne sliter med å få med seg det som blir sagt i møter på jobben og i sosiale settinger. Mennesker som føler at det er stigmatiserende å bruke hjelpemidler som synliggjør at de har dårligere hørsel enn andre.


Hvordan skal  sørge for at gruppen som ikke bruker hjelpemidler får med seg mest mulig av det som blir sagt eller presentert? 


Det er to ting vi kan gjøre for å hjelpe denne gruppen. 


1: God akustikk og høyttalerløsninger som sammen gir god taletydelighet. 

God akustikk og høy taletydelighet de viktigste faktorene for å dekke kravene til universell utforming  for hørselshemmede. Likevel er dette noe som ofte blir nedprioritert pga kostnader. Heldigvis ser vi at dette er i ferd med å endres.


2: Sørge for at de som har behov for tekniske hjelpemidler tar dette i bruk. Dessverre er det slik at enkelte brukere føler at de blir stigmatisert når det blir synlig at de har behov forhjelpemidler. Vi som samfunn må tilrettelegge for normalisering i forbindelse med bruk av forskjellige typer personlige hjelpemidler for hørselshemmede.  Synshemmede

For mennesker med nedsatt syn eller er fargeblind er kontraster viktig. Vi ser stadig vekk at interiørdesignere liker å ha skriveflater i forskjellige farger som matcher annet interiør i rommet. Man får gjerne "det lilla rommet", "det røde rommet" etc. Slike løsninger dekker ikke krav til universell utfoorming da man ikke får gode kontraster mellom tavlen og tusjen som brukes. 


Noe mange ikke tenker over er at for mennesker som er sterkt synshemmet eller blind kan faktisk akustikk være en viktig bidragsyter til god universell utforming. Flere utvikler ekkolokalisering. Her lager den blinde personel "klikkelyder" for å "se" rommet de er i. Med denne metoden vil de ved hjelp av refleksjoner finne ut hvordan rommet er utformet og møblert.


Det å sørge for gode løsninger er det samme som å sørge for at man dekker kravene til universell utforming.


Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist