Billigst er sjelden best

- Der design og teknologi møtes -


Billigst er sjelden best


Mange har nok sett forskjellige versjoner av memoer med budskap om pris vs kvalitet.


I mange anbud ser vi at pris vektes høyt uten at kravespesifikasjonen nødvendigvis er på det nivået den burde. Prosjektene blir som oftest vesentlig dyrere fordi tilbyderne da ser sitt snitt til å tjene mest mulig. Taperne blir oppdragsgiverne som skal betale regningen fordi de ikke var istand til å gjøre kvalifiserte vurderinger av de forskjellige tilbudene .


Når man velger å sette pris som eneste eller viktigste kriterie må man være sikker på at den tekniske spesifikasjonen holder mål. Hvis ikke vil tilbyderne tilby det billigste de kan komme unna med for så å selge opp til riktig løsning i etterkant.


Den som lager teknisk beskrivelse i et anbud må inneha den rette kompetansen slik at alle tilbyderne har riktig utgangspunkt for å tilby løsninger som man kan sammenligne på riktig grunnlag. Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist