Blogg

- Der design og teknologi møtes -Rådgivning - Prosjektering - Gjennomføring - Godkjenning - Etterkontroll


Lyd - Lys - Scene - Bilde - Styresystemer

Blogg og artikler om å oppgradere forskjellige typer møteplasser


Denne bloggen vil i hovedsak handle om teknologi, arbeidsmetodikk samt tips til arkitekter, rådgivere for andre tekniske fag og dere som skal oppgradere eller installere nye møteplasser i bedriften etc.

medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Certified Technology Specialist